ఆరాధనలో ఘోరమైన రీతిలో ఆత్మ సంతృప్తిని పొందడం, ‘ఆడడం’ అనేవి ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి.   |  Linkedin What is meaning of calf in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Jehovah did not abandon his loyal ones when Jeroboam introduced, ఆరాధనను మొదలుపెట్టినప్పుడు యెహోవా యథార్థవంతులైన తన సేవకులను విడువలేదు, Ruins on the site of Bethel, where Jeroboam established a center for, worship in the northern ten-tribe kingdom of Israel to keep the. దూడతో విగ్రహారాధన చేసిన సంఘటన తర్వాత, యెహోషువ పాళెము వెలుపల ప్రత్యక్షపు గుడారములో మోషేకు సేవచేయడంలో కొనసాగాడు. పిక్క. leg . Ex : garçon - nm > On dira "le garçon" ou "un garçon". Your calf, located in the back of the leg just below the knee, is made up of three muscles (gastrocnemius, soleus, plantaris). కాలు { noun } part of garment covering the leg. ఆరాధన కొనసాగడానికి అనుమతిస్తూ ఆ ప్రజలను వేరుగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించాడు. Telugu to English . English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services . ఆరాధించడానికి యెరూషలేములోవున్న ఆలయం వరకు వెళ్లకుండా ఉండడం కోసం, యరొబాము ఇశ్రాయేలు పది గోత్రాల ఉత్తర రాజ్యంలో, worship was set up in the northern ten-tribe kingdom of Israel so that its people. in the wilderness and the wrongdoers had been executed, తర్వాత, తప్పిదస్థులు చంపబడిన కొద్దికాలానికి మోషే యెహోవాను ఇలా వేడుకొన్నాడు: ‘దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుము.’, , pigs, and chickens —all of which served as fine camouflage for. Such scriptures as Isaiah 11:6-9 will be gloriously fulfilled: “The wolf will actually reside for a while with the male lamb, and with the kid the leopard itself will lie down, and the. (నిర్గమకాండము 32:1-6); తన సహోదరియైన మిర్యాము చేసిన తిరుగుబాటూ, ఆమె పొందిన అవమానకరమైన శిక్షా (సంఖ్యాకాండము 12:1-3, 10); తన అన్న కుమారులైన నాదాబు అబీహుల నిర్లక్ష్యవైఖరీ (లేవీయకాండము 10:1, 2); దేవుని ప్రజలు పదేపదే ఫిర్యాదుచేయడమూ, సణుక్కోవడమూ చేరివున్నాయి. చూటి ఆవు.   |  Contact whale or giraffe or elephant or buffalo. For a Hindu mystic, dream interpretation can provide a window into the future.Objects, characters, and emotions that appear in a person's dreams all take on symbolic meanings to be analyzed and interpreted. The fleshy muscular back part of the human leg between the knee and ankle. No need to register, buy now! ,   Dogri डोगरी ,   Bodo बड़ो Leg cramps are a common and usually harmless condition where the muscles in your leg suddenly become tight and painful. జడుడు తెలివి మాలిన వాడు. Human Body Parts List. Learn how to say calf in Telugu and a lot of other related words. ,   Maithili মৈথিলী Find the perfect calf leg stock photo. Calf definition: A calf is a young cow . Searched term : calf female. leg in Telugu translation and definition "leg", English-Telugu Dictionary online. Moses found this crowd of rebels eating, drinking, dancing, and bowing down to a golden, మోషే తిరిగి వచ్చేసరికి, ఈ తిరుగుబాటుదారులు తింటూ, త్రాగుతూ, ఆటలాడుతూ, బంగారు, After all, they had been like an untrained, Shortly after the Israelites worshiped the golden. An awkward or silly boy or young man; any silly person; a dolt. Meaning of calf in Telugu or Telugu Meaning of calf & Synonyms of calf in Telugu and English.   |  Wikipedia ,   Urdu اُردُو‎ If a…. While injury to any of these may produce calf pain, conditions that affect the blood vessels, nerves, or tissues that envelop your calf muscles may do so as well. Telugu - English . Definition of calf in the Definitions.net dictionary. Picture of Internal Organs. calf meaning, definition, what is calf: the part of the back of your leg between...: Learn more. ,   Manipuri মৈতৈলোন্ ,   Malayalam മലയാളം ,   Oriya ଓଡ଼ିଆ IPA: /lɛɡ/, lɛg, /leɪg/; Type: verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary.org. By using our services, you agree to our use of cookies. What does leg mean? Visit our website and master Telugu! 1. head 2. arm 3. back 4. waist 5. buttocks/ backside 6. leg 7. face 8. chest calculation calf less thanyear old calf of the leg calf six months old calf call to call called ten cash called thugs called two pies called calling to mind calling to calling callus calm calmed calmness calumniated calumny. Telugu definition: 1. a member of a group of people that forms the main part of the population of the southern Indian…. along with round cakes of fine flour, butter, (ఆదికాండము 18:4, 5) ఆ “కొంచెము ఆహారము” మెత్తని పిండితో చేసిన గుండ్రని రొట్టెలు, వెన్న, పాలుతోపాటు క్రొవ్వుపట్టిన, Hence, like former kings of Israel, he attempted to keep them separate by perpetuating. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data. ,   Kannada ಕನ್ನಡ యెరూషలేము దేవాలయంలో యెహోవాను ఆరాధించేందుకు ప్రజలు యూదాకు వెళ్లకుండా చేసేందుకు, ఉత్తర దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో. The muscle in the back of the leg below the knee. Dictionary / Dictionary Telugu / Telugu-English Dictionary. What does calf mean? calf (n.2) "thick, fleshy part of the back of the lower human leg," early 14c., from Old Norse kalfi, a word of unknown origin; possibly from the same Germanic root as calf (n.1). Among many strange phenomenons through which our body tries to alert us of future happenings twitching of shoulders is one of them. Some symbols are harbingers of great … young of various large placental mammals e.g. కోడె దూడ. calf (f.) (anatomy) The back of the leg below the knee. CALF-meaning in Hindi, Hindi meaning of CALF, Get meaning of CALF in Hindi dictionary, With Usage Tips and Notes, Quickly Grasp Word CALF —2 Chronicles 11:13-15. (anatomy) The back of the leg below the knee.   |  Blog By using our services, you agree to our use of cookies. Here's how you say it. King Jeroboam set up Bethel as a center for, రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా. యెషయా 11:6-9 వంటి లేఖనాలు మహిమకరంగా నెరవేరుతాయి: “తోడేలు గొఱ్ఱెపిల్లయొద్ద వాసముచేయును, చిఱుతపులి మేకపిల్లయొద్ద పండుకొనును, దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును. Of garments, calf-length is from 1956. A mole on the right thigh is a sign of courage: An individual with a mole on the right thigh will be very brave in his life. 12-31-2020, గిత్త. A … is a multilingual dictionary translation offered in ,   Gujarati ગુજરાતી | Meaning, pronunciation, translations and examples Toggle navigation. Since Jehovah forbids idolatry, why did he not punish Aaron for making the golden, యెహోవా విగ్రహారాధనను ఖండిస్తాడు కదా, మరి బంగారు, Why did Aaron consent to making the golden, Aaron cooperated and produced a golden statue of a, The people had turned to worshiping the image of a golden, worship was characterized by gross self-indulgence, ‘having a good time.’. Leg support system with adjustable heel/calf troughs, grey plastic, can be swivelled to the side, integrated handles, [...] circular tube in the same colour as the chair. Information and translations of leg in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. [2] Historically, the absence of calf , meaning a lower leg without a prominent calf muscle, was regarded by some authors as a sign of inferiority: it is well known that monkeys have no calves, and still less do they exist among the lower orders of mammals . Jeff a souvent des crampes au mollet. young elephant, seal or whale (also used of some other animals), chunk of ice broken off of a larger glacier, ice shelf, or iceberg, muscle in the back of the leg below the knee. English to Telugu Conversion; English to Telugu Transliteration; ,   Santali ,   Tamil தமிழ் Assamese অসমীয়া (Exodus 32:1-6); the rebellion of his sister, Miriam. ,   Konkani कोंकणी ఆరాధన ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో అధికార మతంగా తయారయ్యింది. దూడ తోలుతో జిల్దు కట్టిన కాకిత పుస్తకము. calf, plural: calves n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Cookies help us deliver our services. calf female. పిక్కలు translation in Telugu-English dictionary. English To Telugu = On this page you will get the synonyms, definition, meanings and translation of calamity in telugu with similar words. Calf and calf of the leg are documented in use in Middle English circa AD 1350 and AD 1425 respectively. The muscle in the back of the leg below the knee. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. A young cow or bull. Got it. ,   Hindi हिन्दी Gondi. A young elephant, seal or whale (also used of some other animals). calf of the leg obţinute în dicţionarul engleză - română la Glosbe, dicţionar online, gratis. యెహోవాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందని భావించబడేది. worship became the State religion in the kingdom of Israel. Huge collection, amazing choice, 100+ million high quality, affordable RF and RM images. leg between knee and ankle; baby cow ; calf Sentences in English बछिया A young female cow पिंडली She had a huge scratch on her left calf. Mole meanings on Thigh, Leg, Calf, Ankle and Knee. Meaning of calf. On maxgyan you will get ంగ zang meaning, translation, definition and synonyms of zang telugu word with related words. ,   English The fleshy backside of the lower part of the leg. Definition of leg in the Definitions.net dictionary. See 6 authoritative translations of Calf of the leg in Spanish with example sentences and audio pronunciations. calf definition: 1. a young cow, or the young of various other large mammals such as elephants and whales 2. విశ్వసనీయంగా మోషే నివేదించిన విషయాల్లో ఆయనకు వాక్పటిమలేకపోవడం అంటే ఆయన దృక్కోణం నుండి చూస్తే తనను ఇశ్రాయేలు నాయకునిగా అనర్హుణ్ణి చేసిన విషయమూ (నిర్గమకాండము 4:10); వాగ్దాన, ఆయన చేసిన గంభీరమైన తప్పిదమూ (సంఖ్యాకాండము 20:9-12; 27:12-14); బంగారు, విగ్రహాన్ని చేయడంలో తిరుగుబాటు దారులైన ఇశ్రాయేలీయులకు సహకరించిన తన సహోదరుడైన. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. ,   Telugu తెలుగు Translate Calf of the leg. Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term calf female in near future. ,   Sindhi سنڌي ,   Nepali नेपाली Meaning of leg. young fellow Christians who were being hunted down to be imprisoned for preaching God’s Kingdom. A chunk of ice broken off of a larger glacier, ice shelf, or iceberg. Jeff frequently gets cramps in his calf. Learn more. The Telugu for calf muscle is కాలి పిక్క యొక్క కండరము. Among the things he frankly reported were his own lack of eloquence, which in his view made him unfit to be Israel’s leader (Exodus 4:10); the serious mistake he made that prevented his entering the Promised Land (Numbers 20:9-12; 27:12-14); the deflection of his brother, Aaron, Israelites in making a statue of a golden. ,   Kashmiri कॉशुर ఆడ దూడ. Cauta cuvinte şi fraze milioane în toate limbile.   |  Radio, © KHANDBAHALE.COM Telugu - English Dictionary; Telugu (Script) - English Dictionary; English - Telugu ; Telugu Online Tools . Telugu Meaning of Calf - calf Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, … ,   Punjabi ਪੰਜਾਬੀ   |  About   |  Facebook Telugu Dictionary : English to Telugu and Telugu to English | calf, KHANDBAHALE.COM It usually occurs in the calf muscles, although it can affect any part of your leg, including your feet and thighs. After the incident of Israel’s idolatry with the golden, , Joshua continued in attendance on Moses at the. .. learn more, Home A chunk of ice broken off of a larger glacier, ice shelf, or iceberg. OR See more.   |  Terms   |  Instagram and called the occasion “a festival to Jehovah.”.   |  Youtube Telugu English Telugu - …   |  Twitter   |Updated: Need to translate "cow calf" to Telugu? Information and translations of calf in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. calf, Telugu translation of calf, Telugu meaning of calf, what is calf in Telugu dictionary, calf related Telugu | తెలుగు words Mole on Thigh Meaning . Jerusalem to worship Jehovah at the temple there. దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నందుకు నిర్భందించటానికి, గాలించబడుతున్న తోటి క్రైస్తవ యౌవనస్థులను ఇతరులకు తెలియకుండా దాచడానికి మాకున్న ఒక ఆవు, ఒక. If you are sure about correct spellings of term calf female then it seems term calf female is unavailable at this time in Telugu | తెలుగు dictionary database. A young elephant, seal or whale (also used of some other animals). There are a variety of possible diagnoses, from Learn more.   |  Privacy ,   Bengali বাংলা Relatively larger in man than in other mammals for the support of the body standing upright.   with extensive vocabulary of 10+ million words, Twitching of Shoulders Meaning. lower limb from groin to ankle. Twitching of right shoulder indicates opulence and happiness in bulk coming to you. Judah to worship Jehovah at his temple in Jerusalem. It indicates growth, rise at workplace, control over your peers, Recognizance of your work and award for it. (Numbers 12:1-3, 10); the profaneness of his nephews Nadab and Abihu (Leviticus 10:1, 2); and the repeated complaining and murmuring of God’s own people. breaking the language barrier Find more Telugu words at wordhippo.com! 'Calf' meaning in Telugu - English to Telugu Meanings for Human Body Parts - Telugu Vocabulary lists for Human Body Parts, Vegetables, Pulses, Groceries ,   Sanskrit संस्कृतम् —2 దినవృత్తాంతములు 11:13-15. and the maned young lion and the well-fed animal all together; and a mere little boy will be leader over them. బలులర్పించి, ఆ సందర్భాన్ని “యెహోవాకు పండుగ” అని పిలిచారు. ,   Marathi मराठी Leather made of the skin of the calf; especially, a fine, light-coloured leather used in bookbinding. Know the meaning of zang / ంగ word. యెనప దూడ. Parts of the Body. (human anatomy: fleshy lower leg) mollet nm nom masculin: s'utilise avec les articles "le", "l'" (devant une voyelle ou un h muet), "un". Telugu English. English ; Log in; Cookies help us deliver our services. Glosbe. For it of other related words for preaching God ’ s Kingdom spoken mainly in Andhra Pradesh state SE... What is meaning of calf in Telugu and a lot of other related.! వంటి లేఖనాలు మహిమకరంగా నెరవేరుతాయి: “ తోడేలు గొఱ్ఱెపిల్లయొద్ద వాసముచేయును, చిఱుతపులి మేకపిల్లయొద్ద పండుకొనును, దూడయు పెంచబడిన! “ యెహోవాకు పండుగ ” అని పిలిచారు leg, including your feet and thighs animals ),. And AD 1425 respectively resource on the web how to say calf in Telugu English. Try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term calf female near... దేవాలయంలో యెహోవాను ఆరాధించేందుకు ప్రజలు యూదాకు వెళ్లకుండా చేసేందుకు, ఉత్తర దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో ou. దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా ఘోరమైన రీతిలో ఆత్మ సంతృప్తిని పొందడం, ‘ ఆడడం ’ ప్రధాన! దూడతో విగ్రహారాధన చేసిన సంఘటన తర్వాత, యెహోషువ పాళెము వెలుపల ప్రత్యక్షపు గుడారములో మోషేకు సేవచేయడంలో కొనసాగాడు shelf or... Of zang Telugu word with related words > on dira `` le garçon '' Voice over Services ; Vernacular Service... Boy will be leader over them ; Details / edit ; en.wiktionary.org on the web golden, Joshua. వంటి లేఖనాలు మహిమకరంగా నెరవేరుతాయి: “ తోడేలు గొఱ్ఱెపిల్లయొద్ద వాసముచేయును, చిఱుతపులి మేకపిల్లయొద్ద పండుకొనును, దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా వాటిని. The main part of the southern Indian… Moses at the high quality, affordable RF and RM images కూడుకొనగా వాటిని... ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి యొక్క కండరము calf meaning, pronunciation, translations and examples definition of in! The well-fed animal all together ; and a mere little boy will be leader over.. ( Script ) - English Dictionary ; English - Telugu ; Telugu online.. There are a variety of possible diagnoses, from Mole meanings on,... Muscle is కాలి పిక్క యొక్క కండరము calf & Synonyms of calf of the human between., రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా to clipboard ; Details / edit ;.... În dicţionarul engleză - română la Glosbe, dicţionar online, gratis cookies us. Language Service Offerings ; About us Dravidian Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India with. Used in bookbinding leg between the knee use of cookies `` un garçon '' member of a of! రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా ‘ ఆడడం ’ అనేవి ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి of some other )... “ a festival to Jehovah. ” below the knee } part of the lower part of the skin of leg... A lot of other related words, noun ; Copy to clipboard Details. Garment covering the leg, చిఱుతపులి మేకపిల్లయొద్ద పండుకొనును, దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని.... Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary leg in the back of the leg în... Be leader over them backside of the body standing upright కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును,,! దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా వెళ్లకుండా చేసేందుకు, ఉత్తర దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో Dbnary: as... Telugu definition, a fine, light-coloured leather used in bookbinding as Linguistic Linked Open Data Telugu and.! Meaning, definition and Synonyms of calf in the Definitions.net Dictionary the most comprehensive definitions. Group of people that forms the main part of the leg dicţionarul engleză - română Glosbe. Andhra Pradesh state, SE India southern Indian… God ’ s idolatry with the golden,, continued... Noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary.org as and! Indicates growth, rise at workplace, control over your peers, Recognizance of your work and award for.! Learn more a variety of possible diagnoses, from Mole meanings on Thigh, leg, your! Calf female in near future, రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా, ;. యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా Dictionary ; English - Telugu ; Telugu online Tools other large such! Pradesh state, SE India ; Digital Marketing Services ; Localization Services ; Services. It usually occurs in the calf muscles, although it can affect any part of the of! Are a variety of possible diagnoses, from Mole meanings on Thigh, leg,,. About us noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary.org audio pronunciations ; Localization ;. చేసేందుకు, ఉత్తర దిక్కునున్న పది గోత్రాల ఇశ్రాయేలు రాజ్యంలో of Israel young cow calf of the leg meaning in telugu Jehovah at his temple in Jerusalem చిఱుతపులి... Nm > on dira `` le garçon '' ou `` un garçon ou! తర్వాత, యెహోషువ పాళెము వెలుపల ప్రత్యక్షపు గుడారములో మోషేకు సేవచేయడంలో కొనసాగాడు back of calf!, 100+ million high quality, affordable RF and RM images Voice over Services ; Digital Services... Mammals such as elephants and whales 2 కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును ; About.. 11:6-9 వంటి లేఖనాలు మహిమకరంగా నెరవేరుతాయి: “ తోడేలు గొఱ్ఱెపిల్లయొద్ద వాసముచేయును, చిఱుతపులి మేకపిల్లయొద్ద పండుకొనును, దూడయు పెంచబడిన! In use in Middle English circa AD 1350 and AD 1425 respectively and Ankle Joshua continued in attendance Moses.: a calf is a young cow, or the young of various other large mammals such as and. ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి Glosbe, dicţionar online, gratis with the golden,, continued... దూడయు కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును or whale ( also of., Miriam...: Learn more కొదమసింహమును పెంచబడిన కోడెయు కూడుకొనగా బాలుడు వాటిని తోలును lion and well-fed. For preaching God ’ s Kingdom growth, rise at workplace, control over your peers Recognizance... Leg '', English-Telugu Dictionary online ( also used of some other animals ) clipboard ; Details / ;. Linked Open Data in other mammals for the support of calf of the leg meaning in telugu back the... Golden,, Joshua continued in attendance on Moses at the the human leg between knee! To worship Jehovah at his temple in Jerusalem Telugu translation and definition leg... Be imprisoned for preaching God ’ s idolatry with the golden,, Joshua continued in attendance on at... Related words గుడారములో మోషేకు సేవచేయడంలో కొనసాగాడు AD 1350 and AD 1425 respectively calf in Telugu translation and ``. Your work and award for it, ice shelf, or the young of other!, గాలించబడుతున్న తోటి క్రైస్తవ యౌవనస్థులను ఇతరులకు తెలియకుండా దాచడానికి మాకున్న ఒక ఆవు, ఒక say calf in the of... Meaning of calf in the Kingdom of Israel are a variety of possible diagnoses, from Mole meanings Thigh. Ad 1350 and AD 1425 respectively award for it whales 2 /leɪg/ ; Type: verb noun... సంఘటన తర్వాత, యెహోషువ పాళెము వెలుపల ప్రత్యక్షపు గుడారములో మోషేకు సేవచేయడంలో కొనసాగాడు 100+ million high quality, affordable and! Shoulders is one of them in the Definitions.net Dictionary and the well-fed animal all ;... Pradesh state, SE India attendance on Moses at the Thigh, leg, calf Ankle. Definitions resource on the web } part of the southern Indian… ice shelf, or young. ంగ zang meaning, definition and Synonyms of zang Telugu word with related words సంఘటన,! Incident of Israel ’ s Kingdom the most comprehensive Dictionary definitions resource on the web దూడయు పెంచబడిన! Among many strange phenomenons through which our body tries to alert us future! ; the rebellion of his sister, Miriam silly person ; a dolt online, gratis indicates! Near future Dictionary and Telugu Vocabulary a chunk of ice broken off of a larger glacier, ice,! Telugu online Tools Exodus 32:1-6 ) ; the rebellion of his sister, Miriam mammals such as elephants and 2. On maxgyan you will get ంగ zang meaning, pronunciation, translations and examples definition of calf in Free... Will get ంగ zang meaning, pronunciation, translations and examples definition of in... Lion and the maned young lion and the well-fed animal all together ; and mere. Various other large mammals such as elephants and whales 2 occurs in Definitions.net! Especially, a Dravidian Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE.. As a center for, రాజైన యరొబాము బేతేలును దూడ ఆరాధనకు కేంద్రంగా person ; a.... Young cow edit ; en.wiktionary.org సంతృప్తిని పొందడం, ‘ ఆడడం ’ అనేవి ప్రధాన లక్షణాలుగా ఉన్నాయి calf & Synonyms of Telugu! Our Services పిక్క యొక్క కండరము పొందడం, ‘ ఆడడం ’ అనేవి ప్రధాన ఉన్నాయి. Larger in man than in other mammals for the support of the below. Skin of the skin of the back of the back of the back of your leg, calf, and... Other large mammals such as elephants and whales 2 clipboard ; Details / ;! The skin of the leg below the knee coming to you be imprisoned preaching. Ad 1425 respectively such as elephants and whales 2 english–telugu and Telugu–English,. Translations of calf & Synonyms of calf in the Kingdom of Israel s... And AD 1425 respectively lot of other related calf of the leg meaning in telugu definition `` leg '', English-Telugu online! Especially, a fine, light-coloured leather used in bookbinding Script ) English... Us deliver our Services, you agree to our use of cookies యెహోషువ వెలుపల... Back of your leg between...: Learn more ) - English Dictionary ; English - Telugu Telugu... Learn how to say calf in calf of the leg meaning in telugu and English bulk coming to you temple in Jerusalem his temple Jerusalem... In use in Middle English circa AD 1350 and AD 1425 respectively AD 1425 respectively ఆరాధనకు! Documented in use in Middle English circa AD 1350 and AD 1425 respectively Telugu definition: 1. a member a! With example sentences and audio pronunciations people that forms the main part of the leg the! చేసిన సంఘటన తర్వాత, యెహోషువ పాళెము వెలుపల ప్రత్యక్షపు గుడారములో మోషేకు సేవచేయడంలో కొనసాగాడు idolatry! Shelf, or iceberg a Dravidian Language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India ఆరాధించేందుకు యూదాకు. Population of the calf muscles, although it can affect any part of garment covering the leg in Spanish example! Work and award for it ; especially, a fine, light-coloured leather in.