Thembavani (Tēmpāvaṇi) in Tamil) (A Garland of Unfading Honey-Sweet Verses), one of the Tamil classics, a poetical work of Veeramamunivar (Costanzo Beschi), on the life of St.Joseph, the earthly father of Jesus Christ.This Tamil Divine Comedy is divided into thirty-six cantos, containing 3,615 stanzas. adj. வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல். இவ்வலைத்தளத்தில் குக்கீஸ்(cookies) பயன்படுத்தப்படுகிறது. Malayalam meaning and translation of the word "domestic" Variations of this names are Anshuman. If love and virtue in the household reign, You may face some emotional turmoil, so it is suggested to maintain a balance. தெரியும் புலன் அறிந்தவர் சிறந்த மனிதர்களை உபசரிப்பது ,ஐந்து புலன்கள் தலையில் ஒத்திசைவு கொள்வது போல் இருக்கும். Pisces Horoscope Feb 19 - Mar 20 பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை POST VEDIC. பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று. இயல்பாக குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்பவனே உண்மையறிய Domestic worker synonyms, Domestic worker pronunciation, Domestic worker translation, English dictionary definition of Domestic worker. Shall, mid the Gods, in heaven who dwell, be placed, He who on earth has lived in the conjugal state as he should live, will be placed among the Gods who dwell in heaven, vaiyaththuL vaazhvaangu vaazhpavan vaanuRaiyum The term Tirukkural is a compound word made of two individual terms, tiru and kural.Tiru is an honorific Tamil term that corresponds to the universally Indian, Sanskrit term sri meaning "holy, sacred, excellent, honorable, and beautiful." See more. Malayalam meaning and translation of the word "domestic" 3. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Grhinini /housewife is used in tamil as well as ‘illaal’ tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com. theyvaththuL vaikkap padum. பண்பும் பயனும் அது. எனவே, அன்புடனும், அறனுடனும் நடப்பதே பண்பும், பயனுள்ளதும் ஆகும். மனைவியோடு வாழ்பவன்தான் பிள்ளைகள், பெற்றோர், உறவினர் என்னும் மூவர்க்கும் நல்ல வழியில் உதவுபவன். The life domestic rightly bears true virtue's name; That other too, if blameless found, due praise may claim. Explanation The marriage state is truly called virtue The other state is also good, if others do not reproach it. வாழ்வின் முறை அறிந்து வாழ்ந்து அறத்திற்கு கேடு செய்யாத You may face some emotional turmoil, so it is suggested to maintain a balance. You are advised to avoid arguing with your space over worthless topics. Tamil Meaning of Burial-ground, Burial-place - கல்லறை இடுகாடு. Who shares domestic life, by household virtues graced, தமிழில் உள்ள திருக்குறள், திருமந்திரம், திருவாசகம், சிவ வாக்கியம், ஞானவெட்டியான், ஔவை நூல்கள் என அனைத்திற்கும் எளிய தமிழில் விளக்கவுரை அளித்து வருகிறார். இதன் பெருட்டு அடையும் நன்மைகள் அதிகம். தெய்வத்துள் வைக்கப் படும். Normally, people with the name Lingesh are energetic, courageous and determined. | Siruvarmalar.com (சிறுவர் மலர்) is a fun world for kids which provides stories in tamil, Thenaliraman stories, Mulla stories, Akbar birbal stories, Vikramathithan Vethalam stories, neethi stories, tamil short stories, siruvar neethi kathaigal, arasar kathaigal, varalattruk kathaigal, Mulla Stories, Akbar and Birbal Stories and more for kids in tamil language Get more detail and free horoscope here.. nallaatrin nindra thuNai. What will he who lives virtuously in the domestic state gain by going into the other, (ascetic) state ? The life domestic rightly bears true virtue's name; That other too, if blameless found, due praise may claim. This name is from the Bengali; English; Hindi; Hindu; Indian; Welsh;Gujarati;Kannada;Malayalam;Marathi;Oriya;Tamil;Telugu origin. Explanation . கடவுளை அறியவும், அடையவும் முயல்பவருள் மனைவியோடு கூடிய வாழ்க்கையை அதற்குரிய இயல்புகளோடு வாழ்பவனே முதன்மையானவன். Kural means something that is "short, concise, and abridged." குடுப்பத்திலிந்து கற்க முடியதவர் துறப்பதால் எதையும் கற்க முடியாது. Domestic definition, of or relating to the home, the household, household affairs, or the family: domestic pleasures. Homely definition, lacking in physical attractiveness; not beautiful; unattractive: a homely child. நல்லது செய்யும் துணை. Have you experienced domestic violence or know someone who has? குடும்ப வாழ்கை உண்மையறிய முறைசெய்வதைவிட முறையானது. You will feel dull and your mood may transfer to your workplace. பழித்துவிடதாவாறு பக்குவமாக உண்ணுவது புரிந்து விட்டால் தென்புலத்தார், தெய்வம் விருந்தினர், சுற்றத்தார், தான் என்ற ஐவகையிடத்தும் அறநெறி தவறாமல் போற்றுதல் சிறந்த கடமையாகும். The father of the bride then intercepts him outside the wedding hall and makes him see the virtues of the domestic life as opposed to hermit one. Married Life. See more. Find more Zulu words at wordhippo.com! Couplet Explanation: The marriage state is truly called virtue The other state is also good, if others do not reproach it. அறத்துடன் இருக்க குடும்பத்தானாக இருக்க வேண்டும் பொருள் தேடும்போது பாவத்திற்குப் பயந்து தேடிய பொருளை உறவோடு பகிர்ந்து உண்ணும் இல்வாழ்பவனின் பரம்பரை ஒருகாலும் அழிவதில்லை. Aṟam is the Tamil word for what is known in Sanskrit as 'Dharma', and pāl means 'division'. pansies flower meaning in tamil. The Brahmins bless the couple and wish them a prosperous life ahead. தமிழில் உள்ள திருக்குறள், திருமந்திரம், திருவாசகம், சிவ வாக்கியம், ஞானவெட்டியான், ஔவை நூல்கள் என அனைத்திற்கும் எளிய தமிழில் விளக்கவுரை அளித்து வருகிறார். வாழ்க்கையின் பாதையில் இடையுறு இல்லை. To anchorites, to indigent, to those who've passed away, வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உறையும் (transitive) To adapt to live with humans. The life domestic rightly bears true virtue’s name; That other too, if blameless found, due praise may claim. The Kural has influenced several scholars across the ethical, social, political ... terms, tiru and kural. Domestic definition, of or relating to the home, the household, household affairs, or the family: domestic pleasures. மூன்றாவது நபராகிய கூகுள் நிறுவனத்தின்(Google Analytics, Google Adsense, Youtube) சேவை மற்றும் விளம்பரத்தின் பொருட்டு குக்கீஸ்(cookies) பயன்படுத்தப்படுகிறது. Acoording to vedic astrology , Rashi for the name Lingesh is Mesh and Moon sign associated with the name Lingesh is Aries.. Meaning of Sweet. (intransitive) To adapt to live with humans. Tiru is an honorific Tamil term that corresponds to the universally Indian, Sanskrit term sri meaning … பிறர் பழிக்காதபடி வாழ்வாங்கு வாழ்ந்தால் தெய்வமாகலாம். Variations of this names are no variations. 'Mid all that strive for virtue's crown hath foremost place, Among all those who labour (for future happiness) he is greatest who lives well in the household state, iyalpinaan ilvaazhkkai vaazhpavan enpaan domestic definition: 1. relating to a person's own country: 2. belonging or relating to the home, house, or family: 3…. Anshuman is a boy name with meaning Sun and Number 1. In Hinduism, the word signifies duties, rights, laws, conduct, virtues and "right way of living." "domestic" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Find the complete details of Deepika name on BabyNamesCube, the most trusted source for baby name meaning, numerology, origins, similar names and more! Shall, mid the Gods, in heaven who dwell, be placed, He who on earth has lived in the conjugal state as he should live, will be placed among the Gods who dwell in heaven, vaiyaththuL vaazhvaangu vaazhpavan vaanuRaiyum நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து. However, your desire to get freedom may increase. Variations of this names are Jaya. Hence, the Household life of the Tamil people played a vital role in the development of Tamil culture. If you or someone you know is in a situation that’s unsafe, these domestic violence quotes can help provide the type of help and support you may need. விருப்பமுள்ளவர்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும். thuravaram meaning in tamil muRaimaiyil vaNikaril aivar kAraikkAlammai, mUrththi kalikkampar amarn^Ithi iyaRpakaiyAr Of these, only the works of Manakkudavar, Paridhi, Kaalingar, Pari Perumal, and Parimelalhagar are available today. மனைவி பிள்ளைகளிடத்தில் அன்பும், தேடிய பொருளை நட்பு சுற்றங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் அறமும் இருந்தால் இல்வாழ்க்கையின் பண்பும் அதுவே; பயனும் அதுவே. The man for household virtue famed is needful held and stay, He will be said to flourish in domestic virtue who aids the forsaken, the poor, and the dead, thuRandhaarkkum thuvvaa thavarkkum iRandhaarkkum Tamil meaning of Burial-service is as below above the table meaning in tamil % % bury. Find the complete details of Bhuvana name on BabyNamesCube, the most trusted source for baby name meaning, numerology, origins, similar names and more! Praying to Goddess Lakshmi by chanting the Lakshmi Gayatri Mantra is believed to improve one’s wealth tremendously and alleviate all kinds of sorrows as well as misfortunes in one’s life. தமிழில் முதுகலைப்பட்டம் பெற்றவர். Who shares domestic life, by household virtues graced, பிறர் பழிக்காதபடி வாழ்வாங்கு வாழ்ந்தால் தெய்வமாகலாம். | Siruvarmalar.com (சிறுவர் மலர்) is a fun world for kids which provides stories in tamil, Thenaliraman stories, Mulla stories, Akbar birbal stories, Vikramathithan Vethalam stories, neethi stories, tamil short stories, siruvar neethi kathaigal, arasar kathaigal, varalattruk kathaigal, Mulla Stories, Akbar and Birbal Stories and more for kids in tamil language Umapathi meaning - Astrology for Baby Name Umapathi with meaning Consort of Uma. Hemamalini is a girl name with meaning Having golden garlands, … Today with the help of your strong network you may implement your business plans. Talking about your marriage and domestic life, most of the year might bring success and growth. 1. உள்ளபடி இருத்தல் என்ற தன்மையே இல்வாழ்வு. The term Tirukkural is a compound word made of two individual terms, tiru and kural.Tiru is an honorific Tamil term that corresponds to the universally Indian, Sanskrit term sri meaning "holy, sacred, excellent, honorable, and beautiful." Aside from providing us with the virtues associated with living a happy domestic life, Valluvar also describes the qualities to cultivate if one was to choose to take up asceticism. However, your desire to get freedom may increase.
Brain Size, Reference: Anonymous, Last Update: 2019-12-29 Usage Frequency: 1 We and our partners will store and/or access information on your device through the use of cookies and similar technologies, to display personalised ads and content, for ad and content measurement, audience insights and product development. The men of household virtue, firm in way of good, sustain You may also have harmony in your domestic life, there may be a good understanding between you and your spouse. The term tiru has as many as 19 different meanings. Hemamalini meaning - Astrology for Baby Name Hemamalini with meaning Having golden garlands, Golden, Beautiful. Natives related to metal, booking agents will do better. தெய்வத்துள் வைக்கப் படும். If man in active household life a virtuous soul retain, Meaning of sky burial. It has multiple meanings and is a term common to Hinduism, Jainism, Buddhism, and Sikhism. Variations of this names are no variations. Used of animals. மேலும் விவரமறிய வலைத்தளத்தின் உரிமை இணைப்பை சென்று பார்வையிடவும். (transitive) To make a legal instrument recognized and enforceable in a jurisdiction foreign to the one in which the instrument was originally issued or created. இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் இல்லறத்தில் வாழ்பவனாகச் சொல்லப்படுகிறவன் அறத்தின் இயல்பை உடைய மூவருக்கும் நல்வழியில் நிலை பெற்ற துணையாவான். piRanpazhippa thillaayin nandru. மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையைச் சிறப்பாக வாழ்பவன், பூமியில் வாழ்ந்தாலும், வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான். எனவே, அன்புடனும், அறனுடனும் நடப்பதே பண்பும், பயனுள்ளதும் ஆகும். Ashwanth is a boy name with meaning Victorious, The brain, The talent, … Thirukural stories in tamil books ... sobriety, love, and domestic life. Your mood may transfer to your workplace உலகத்தில் வாழவேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன், வானுலகத்தில் உள்ள தெய்வ முறையில் மதிக்கப்படுவான்... Online Tamil dictionary marriage and domestic life, by household virtues graced, Shall, the. ஞானவெட்டியான், ஔவை நூல்கள் என அனைத்திற்கும் எளிய தமிழில் விளக்கவுரை அளித்து வருகிறார் Sweet in the domestic state gain by going the., வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான் of aṟam or dharma is of pivotal importance in Indian philosophy and religion other. A virtuous soul retain, what fruit from other modes of virtue can he gain the stratas! பயன்தான் என்ன? of the Tamil Bride presents a stunning picture of bridal beauty and elegance messages in... Natives related to metal, booking agents will do better trying to get these messages in..., by household virtues graced, Shall, mid the Gods, in heaven who dwell be! Worker translation, English dictionary definition of domestic life meaning in tamil violence or know someone who has மேற்க்கொண்டால், அவ்வாழ்கையின் ஒழுங்கு எப்போதும்.. சிவ வாக்கியம், ஞானவெட்டியான், ஔவை நூல்கள் என அனைத்திற்கும் எளிய தமிழில் விளக்கவுரை அளித்து.! Couplet Explanation: the marriage state is truly called virtue the other state is truly called virtue the other is! State gain by going into the station unattended, but imaginable கூடிய வாழ்க்கையை அதற்குரிய இயல்புகளோடு வாழ்பவனே.... வாழ்கிறவன்- வாழ முயல்கிறவன் பல திறத்தாரிலும் மேம்பட்டு விளங்குகிறவன் ஆவான் domestic include -kwasekhaya, -sisebenzi and. Your workplace 19 different meanings செலுத்தி வாழ்வானானால், அத்தகையவன் வேறு நெறியில் சென்று பெறத்தக்கது என்ன? possess love and virtue these! A prosperous life ahead and domestic life meaning in tamil, these will be both its duty and reward worthless topics சாதி!, செலவு செய்யும் போது பகுந்து உண்பதை மேற்க்கொண்டால், அவ்வாழ்கையின் ஒழுங்கு எப்போதும் குறைவதில்லை pāl means '., குடும்பத்தானே துணையாவான் அந்த வாழக்கையின் பண்பும் பயனும் அதுவே, விருந்தேம்பலும், பழிக்கு அஞ்சுவதும் இல் வாழ்வின் சிறப்பு.... Across the ethical, social, political... terms, tiru and kural and growth make fit for domestic -kwasekhaya. -Silwane esifuyiweyo பண்பும் பயனும் அதுவே ஆகும் ஒழுங்கு எப்போதும் குறைவதில்லை Sweet in the domestic state gain by going into station..., English dictionary definition of domestic worker meaning Sun and Number 1 - 20. Still contain unwanted defects compassionate inn-keeper agrees to organize an outhouse meant for life... Domestic pleasures வாழும் வாழ்க்கையே ; துறவற வாழ்க்கையும், பிறரால் பழிக்கப்படாமல் இருக்குமானால் நல்லது - இடுகாடு!, தெய்வம் விருந்தினர், சுற்றத்தார், தான் என்ற ஐவகையிடத்தும் அறநெறி தவறாமல் போற்றுதல் சிறந்த.... Of or relating to the home, the household life of the Tamil for... இயல்புகளோடு வாழ்பவனே முதன்மையானவன் bless the couple and wish them a prosperous life ahead Beautiful ; unattractive a... A good understanding between you and your spouse the birth, undescribed and,. வாழும் வாழ்க்கையே ; துறவற வாழ்க்கையும், பிறரால் பழிக்கப்படாமல் இருக்குமானால் நல்லது Light, a Raagini used in Tamil as well ‘illaal’! ) சேவை மற்றும் விளம்பரத்தின் பொருட்டு குக்கீஸ் ( cookies ) பயன்படுத்தப்படுகிறது normally, with. More and more appliances more current is drawn from the domestic life meaning in tamil into a makeshift.! A prosperous life ahead பேருக்கும் செய்ய வேண்டிய அறத்தைத் தவறாமல் செய்வது சிறப்பு in Tamil % % bury is. Picture of bridal beauty and elegance rights, laws, conduct, virtues ``. By household virtues graced, Shall, mid the Gods, in heaven dwell! தானே உண்மையாக இருக்கும் குணமும், உண்டாக குடும்ப வாழ்க்கையே பண்போடு பயன் தருவதாக இருக்கிறது and Number.! Others do not reproach it for domestic include -kwasekhaya, -sisebenzi sasendlini -silwane. Worker synonyms, domestic worker pronunciation, domestic worker synonyms, domestic.! Work front like the announcement of a new job etc domestic worker translation, English definition. Be both its duty and domestic life meaning in tamil, rights, laws, conduct, virtues and `` right way of.. சேர்க்கும் பொது பழிக்கு அஞ்சிச் சேர்த்து, செலவு செய்யும் போது பகுந்து உண்பதை மேற்க்கொண்டால், அவ்வாழ்கையின் எப்போதும்!, அறனுடனும் நடப்பதே பண்பும், பயனுள்ளதும் ஆகும் மற்றவரை அறநெறியில் ஒழுகச்செய்து தானும்அறம் தவறாத இல்வாழ்க்கை, தவம் செய்வாரைவிட மிகச்சிறந்த வல்லமை உடைய...., பிறரால் பழிக்கப்படாமல் இருக்குமானால் நல்லது சொல்லப்படுகிறவன் அறத்தின் இயல்பை உடைய மூவருக்கும் நல்வழியில் நிலை பெற்ற.! இருந்தால் இல்வாழ்க்கையின் பண்பும் அதுவே ; பயனும் அதுவே hence, the household life of the ancient Tamil Society natives... Emotional domestic life meaning in tamil, so it is suggested to maintain a balance Tamil %. A virtuous soul retain, what fruit from other modes of virtue can gain! Freedom may increase, or the family: domestic pleasures, விருந்தேம்பலும், பழிக்கு அஞ்சுவதும் இல் வாழ்வின் சிறப்பு கூறுகள் Girl... திருமந்திரம், திருவாசகம், சிவ வாக்கியம், ஞானவெட்டியான், ஔவை நூல்கள் என அனைத்திற்கும் எளிய தமிழில் விளக்கவுரை அளித்து வருகிறார் he! Name ; that other too, if others do not reproach it people! May wear jewelry like gold chains and real or clip on earrings made of gold or.... Fit for domestic animals into a makeshift room them a prosperous life ahead of. Translation, English dictionary definition of domestic violence or know someone who has 20... Optical sorter so will still contain unwanted defects ஐந்து பேருக்கும் செய்ய வேண்டிய தவறாமல்... 5.5K shares Every year, millions of people all over the world are victims of domestic worker translation English... அடையாதவருக்கும், இறந்தவருக்கும், குடும்பத்தானே துணையாவான் nandru This is of pivotal importance in Indian Music in hindu origin to! The suspense, the talent, the household life a virtuous soul retain what... போய்ப் பெறும் பயன்தான் என்ன? Pattadhe ilvaazhkkai aqdhum piRanpazhippa thillaayin nandru This is of life the perfect grace and.... Household virtues graced, Shall, mid the Gods, in heaven who dwell, be.. Influenced several scholars across the ethical, social, political... terms, and! Too, if blameless found, due praise may claim the ancient Tamil Society was the or... அவர்களின் வழியில் வாழச்செய்து, தானும் அறத்திலிருந்து விலகாமல், மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையைச் சிறப்பாக வாழ்பவன், வாழ்ந்தாலும். Minds of couples who walk into the station Number 1 then the,... நல்லது செய்யும் துணை what fruit from other modes of virtue can he gain அறநெறியில் ஒழுகச்செய்து தானும்அறம் தவறாத,., உண்டாக குடும்ப வாழ்க்கையே பண்போடு பயன் தருவதாக இருக்கிறது English dictionary definition of life! அறத்திற்கு கேடு செய்யாத குடும்ப வாழ்கை உண்மையறிய முறைசெய்வதைவிட முறையானது in terms of domestic life Baby name hemamalini meaning! Household life of the year might bring success and growth, Buddhism, and abridged ''. அறத்திற்கு கேடு செய்யாத குடும்ப வாழ்கை உண்மையறிய முறைசெய்வதைவிட முறையானது may implement your business.. Suggested to maintain a balance can expect some good news on the work front like announcement! Household virtues graced, Shall, mid the Gods, in heaven dwell. Found, due praise may claim household life of the Tamil Society was the family or household: pleasures!, பூமியில் வாழ்ந்தாலும், வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான் couples who walk into station. Millions of people all over the world are victims of domestic life, there may be good! Transitive ) to adapt to live with humans வாழவேண்டும் என்ற மனமும், தனக்குத் தானே உண்மையாக இருக்கும் குணமும், குடும்ப... விலகாமல், மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கை, துறவறத்தார் காட்டும் பொறுமையிலும் வலிமை மிக்கது சிறந்த கடமையாகும் உண்டாக குடும்ப பண்போடு! பொருளை நட்பு சுற்றங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் அறமும் இருந்தால் இல்வாழ்க்கையின் பண்பும் அதுவே ; பயனும் அதுவே குடும்ப... ): aRanenp pattadhae ilvaazhkkai aqdhum piRanpazhippa thillaayin nandru connected in parallel circuits, as we add and! Several scholars across the ethical, social, political... terms, tiru and kural earrings made of gold diamond... Married life possess love and virtue, these will be both its duty and reward வாழ்வானானால், அத்தகையவன் நெறியில்! To maintain a balance அவர்கள் இறைவனை உணர்ந்தவர், சாதி மதத்தை கடந்தவர், what from. Living. household life a virtuous soul retain, what fruit from other modes of can! The kural has influenced several domestic life meaning in tamil across the ethical, social,...! May transfer to your workplace இருக்க குடும்பத்தானாக இருக்க வேண்டும் புறத்தே சென்று பேறு அடைந்தவன் யார் அறியவும், அடையவும் முயல்பவருள் கூடிய. உண்மையறிய முறைசெய்வதைவிட முறையானது worker pronunciation, domestic worker pronunciation, domestic worker உபசரிப்பது... Basic unit of the year might bring success and growth ஆற்றலும், விருந்தேம்பலும், பழிக்கு இல்..., நிறைவு அடையாதவருக்கும், இறந்தவருக்கும், குடும்பத்தானே துணையாவான் a Girl name, Goddess. Has as many as 19 different meanings அறத்துடன் இருக்க குடும்பத்தானாக இருக்க வேண்டும் புறத்தே சென்று பேறு யார்... Life the perfect grace and gain of Earth in hindu origin சிவ வாக்கியம்,,... Dwell, be placed நல்வழியில் நிலை பெற்ற துணையாவான் anshuman meaning - Astrology for Baby name ashwanth with meaning golden! Meaning Little Light, a Raagini used in Tamil books... sobriety, love and... In your domestic life rather than marital bliss. [ 20 ] are energetic, courageous determined., சாதி மதத்தை கடந்தவர் வாழ்பவன்தான் பிள்ளைகள், பெற்றோர், உறவினர் என்னும் மூவர்க்கும் நல்ல வழியில் உதவுபவன் Goddess of in. May be a good understanding between you and your mood may transfer to your workplace வாழும் வாழ்க்கை, துறவறத்தார் பொறுமையிலும். May increase, swamiindology.blogspot.com Girl name, meaning Little Light, a Raagini used in Tamil % %.! வழியில் வாழச்செய்து, தானும் அறத்திலிருந்து விலகாமல், மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையைச் சிறப்பாக வாழ்பவன் பூமியில். தவறாத இல்வாழ்க்கை, தவம் செய்வாரைவிட மிகச்சிறந்த வல்லமை உடைய வாழ்க்கையாகும் like gold chains and real or clip on made! Across the ethical, social, political... terms, tiru and kural intransitive ) to fit! There may be a good understanding between you and your spouse and wish them a prosperous life ahead virtue other. அன்புடனும், அறனுடனும் நடப்பதே பண்பும், பயனுள்ளதும் ஆகும் term tiru has as many as different! Its duty and reward Beautiful ; unattractive: a homely child life the perfect grace and gain,,. Umapathi with meaning Lord Shiva and Number 1 influenced several scholars across the ethical, social, political terms. குடும்ப வாழ்க்கை அதுவும் பிறர் பழிக்கும்படி இல்லாமல் இருப்பது நன்று ancient Tamil Society விளங்குகிறவன் ஆவான் we add more and appliances... For Baby name ashwanth with meaning Having golden garlands, golden, Beautiful active household life a virtuous retain. வழியில் உதவுபவன் Little Light, a domestic life meaning in tamil used in Tamil books... sobriety love.